Κατάσταση Χιονοδρομικού

Αναβατήρες

Φίλιππος
Φίλιππος
Μ.Αλέξανδρος
Μ.Αλέξανδρος
Ελιμεία
Ελιμεία
Συνδετικό Γομάρας
Συνδετικό Γομάρας
Χρήστος Μιγδάνης
Χρήστος Μιγδάνης
Τυμφαία
Τυμφαία