Κατάσταση Χιονοδρομικού

Αναβατήρες

Κεντρική
Κεντρική
Σ1 Κάτω
Σ1 Κάτω
Σ2
Σ2
Σ3 Μέσης
Σ3 Μέσης
Σ4 Κορυφής
Σ4 Κορυφής
Baby lift 1
Baby lift 1

Πίστες

Αρχαρίων
Φίλιππος
Αριστοτέλης
Αριστοτέλης
Δρόμων Αντοχής
Snowmobiles
Λούκι