Κατάσταση Χιονοδρομικού

Αναβατήρες

Πήλιο 1 Εναέριος
Πήλιο 1 Εναέριος
Πήλιο 2 Εναέριος
Πήλιο 2 Εναέριος
Πήλιο 3 Εναέριος
Πήλιο 3 Εναέριος
Πανόραμα Συρόμενος
Πανόραμα Συρόμενος
Baby-lift Συρόμενος
Baby-lift Συρόμενος

Πίστες

Πανόραμα
Θέτις
Ιάσονας
Φαλκονέρα
Πυλώνες
Αρχαρίων
Δρόμοι αντοχής