Κατάσταση Χιονοδρομικού

Αναβατήρες

Μεγάλη Εναέριος
Μεγάλη Εναέριος
4θέσιο Εναέριος
4θέσιο Εναέριος
Συρόμ1(Παππούς)
Συρόμ1(Παππούς)
Συρόμενος2
Συρόμενος2
Συρόμενος3
Συρόμενος3
Συρόμ4(Χιονότρυπα)
Συρόμ4(Χιονότρυπα)
Baby lift 1
Baby lift 1
Baby lift 2
Baby lift 2