Κατάσταση Χιονοδρομικού

Αναβατήρες

Μεγάλο
Μεγάλο
Μικρό
Μικρό