Κατάσταση Χιονοδρομικού

Αναβατήρες

Μικρό
Μικρό
Μεγάλο
Μεγάλο
Baby lift
Baby lift
Baby lift 2
Baby lift 2
Μικρό
Μικρό
Μεγάλο
Μεγάλο
Baby lift
Baby lift
Baby lift 2
Baby lift 2