Κλήσεις για 3 διαφορετικές περιπτώσεις αγνοουμένων σήμερα στην Βασιλίτσα λόγω τις πυκνής ομίχλης . Και οι 3 περιπτώσεις έληξαν επιτυχώς από την ομάδα των Pisteur διασωστών του E.X.K.B . Φωτό την στιγμή τις εύρεσης του ενός προς το ρέμα της Σμίξης κοντά στο Σ13.