ια τη Χιονοδρομική περίοδο 2015-2016 το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων διαθέτει (3) εμπορικές θέσεις στον εσωτερικό χώρο του chalet. Οι θέσεις αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω :

v Μια (1) θέση 5,00Χ2,00 μέτρα με πάγκο πώλησης 5,00 μέτρα και ράφια τοποθέτησης προϊόντων,

v Δύο (2) θέσεις 2,50Χ2,00 μέτρα με πάγκο πώλησης 2,50 μέτρα και ράφια τοποθέτησης προϊόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσα σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη « Προσφορά για chalet » μέχρι 30/10/2015 στα γραφεία του ΧΚΚ στο Χελμό (κα Μ. Γουρζέλα, τηλ. επικοινωνίας 6942559999). Οι προτάσεις πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον, πληροφορίες για το είδος της επιχείρησης που θα λειτουργήσει, τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα προσφέρονται στο κοινό, και το αντίτιμο (περιόδου) που είναι διατεθειμένοι οι επαγγελματίες να καταβάλλουν.

Πληροφορίες: Γουρζέλας Αλέξης 6941 666 395

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

14/10/2015