Δρόμος ανοιχτός χωρίς αλυσίδες.
Σε πλήρη λειτουργία το κέντρο και σήμερα με όλες τις πίστες διαθέσιμες για το κοινό. Σε άριστη κατάσταση το χιόνι στην Κρέμαση με πολύ καλή ποιότητα.
Iσχυροί άνεμοι
Οι αναβατήρες Ελιμεία και babylift.
Για χιονοδρομία. Κλειστό το Σαλέ.
Ανοιχτόμόνο το σαλέ. Δρόμοι ανοιχτοί χωρίς αλυσίδες.
για χιονοδρομία. Ανοιχτό το Σαλέ.
Ανεπάρκεια χιονιού. Ανοιχτό το Σαλέ.
Ανεπαρκές χιόνι για χιονοδρομία. Ανοιχτό το Σαλέ.
για χιονοδρομία. Ανοιχτό το Σαλέ.
για χιονοδρομία. Κλειστό και το Σαλέ.
Ανοιχτό το Σαλέ.
για χιονοδρομία. Κλειστό και το Σαλέ.