Χ.Κ. Βασιλίτσας προστέθηκαν 10 εκ. φρέσκο χιόνι.
Χ.Κ. Παρνασσού προστέθηκαν 30 εκ. φρέσκο χιόνι.
Χ.Κ. Καλαβρύτων προστέθηκαν 15 εκ. φρέσκο χιόνι.